Charakter spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ze względu na swój specyficzny charakter charakteryzuje się swoim dosyć nietypowym jak na inne tego typu twory przystało. Otóż w związku z tym, że jest traktowana, jako spółka komandytowa oraz akcyjna łączy w sobie cechy obu tych form działalności gospodarczej. Dzięki temu jest bardzo korzystną formą pracy oraz prowadzenie interesów. Do interpretacji prawne tego tworu trzeba znać zarówno specyfikę prawną określającą spółki akcyjne jak i komandytowe. Bez tego typu wiedzy nie ma możliwości zrozumienia takiej działalności gospodarczej. W związku z połączeniem w sobie kilku cech z tych dwóch spółek dotyczy ją prawo mówiące o tym, że możliwe jest zwoływania zgromadzeń walnych, rady nadzorczej oraz kilku innych elementów prowadzenie biznesu. Spółka komandytowo-akcyjna, jako jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej. Kodeks handlowy milczy w tej kwestii i nie nadaje tego typu spółkom dodatkowych przywilejów płynących z zostanie podmiotem prawnym. Co za tym idzie spółka może we własnym zakresie nabywać prawa, pozywać inne firmy, ale też być pozywaną do odpowiedzialności karnej w przypadku łamania prawa? W spółce komandytowo-akcyjnej bardzo ważnym elementem jest wniesienie kapitału początkowego, który na początku działalności nie może być mniejszy niż 50 000 złotych. W związku ze specyficzną formą tejże spółki dozwolone jest wprowadzenie do jej działania walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej. Jest to element obowiązkowy w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 20 osób.