Charakter spółki komandytowej

Spółka komandytowa jak każda charakteryzuje się pewnymi cechami. Są one związane z tym, w jaki sposób funkcjonuje oraz jaki jest jej charakter. Należy, bowiem pamiętać, że tego typu spółka jest oddzielnym tworem podpadającym pod prawo handlowe. Jej cechami charakterystycznymi są przede wszystkim stały i względnie niezmienny skład osobowy, który oczywiście w pewnych wypadkach może być zmieniony. Drugą cechą jest dosyć duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników będących członkami takiej spółki. Ostatnią, ale nie najmniej ważną cechą jest brak jakichkolwiek organów, które są wyodrębnione iv, które mają prawo do prowadzenia tego typu działalności. Spółka komandytowa, jako jednostka organizacyjna nie posiada żadnego charakteru prawnego. W związku z tym kodeks prawa handlowego nie traktuje jej, jako podmiotu prawnego. Wiąże się to z możliwością nabywania poszczególnych praw przez poszczególnych wspólników i partnerów będących członkami spółki komandytowej. Ważną rzeczą jest to by nazwa firmy, pod którą jest prowadzona spółka zawierała nazwisko, chociaż jednego jej członka. Zazwyczaj w obrocie handlowym stosuje się skrót, sp. Jeżeli nazwisko jednego z komandytariuszy zostanie zawarte w nazwie odpowiada on wtedy swoim dobrym imieniem wobec osób trzecich mających jakiekolwiek zastrzeżenia wobec spółki komandytowej. Warto, więc zastanowić się przez podpisaniem porozumienia mówiącego, że nasze nazwisko ma figurować na wszystkich dokumentach.