Charakter consultingu

Charakter consultingu

Konsultingiem należy nazwać różnego typu szeroko rozumianą działalność o charakterze doradczym. Z tego też powodu istnieje poważny problem z określeniem, które objęłoby swoją definicją typy i formy swej działalności. Instytut Doradców Organizacyjnych z Wielkiej Brytanii zdefiniował konsulting jako rozpoznawania i badanie problemów o naturze politycznej, organizacyjnej, a także procedur oraz metod. Zawiera ona zalecenia, co do podejmowania właściwego działania, a także szeroko rozumianą pomoc we wdrażaniu tychże pomysłów w życie. Taka terminologia ma odzwierciedlenie przede wszystkim w doradztwie organizacyjnym, aczkolwiek posiada także elementy optymalne do definicji ogólnej, szerszej. Tak naprawdę consulting to umowa, w której świadczenie usług właśnie jest przedmiotem wymiany między dwiema firmami. Ma ona wysoce zindywidualizowany charakter w tym sensie, że osoba, która daną usługę świadczy może być jedynie podmiotem niezależnym, który posiada kwalifikacje uprawniające go do doradzania w danej materii. Niezależność podmiotu oferującego usługi polega przede wszystkim na jego niepodporządkowaniu, aczkolwiek procedura ta może mieć nieco bardziej złożony charakter.