Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej

Spółka partnerska jak każda inna forma działalności gospodarczej posiada wiele cech charakterystycznych. Są one tylko i wyłącznie przypisane do tego typu działalności gospodarczej. Pierwszą z nich jest to, ze umowa zawarta pomiędzy partnerami takiej spółki musi być zapisana w formie pisemnej. W innym wypadku może być uznana za nieważną. Kolejną cechą charakterystyczną spółki partnerskiej jest fakt, że przy jej powstawaniu musi zostać dokona stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli chodzi o cel, w jaki zostaje powołana do życia tego typu forma działalności to on też jest z góry określony. Przede wszystkim spółka partnerska jest stworzona po to by umożliwić wykonywanie wolnych zawodów przez jej członków inaczej zwanych partnerami. Kolejną cechą jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników. W związku z tym jedne partner nie jest odpowiedzialny a decyzje, które podejmowane są przez inny wspólników. Zarządza on swoją autonomiczną częścią majątku i nie ma możliwości pozbawienia go tej części. Jeżeli chodzi o to jak powinna wyglądać firma, pod którą działa spółka partnerska to ważne by w< owej firmie występowało, chociaż jedno nazwisko partnera. Aby tego typu spółka mogła zaistnieć i działać powinna zawierać, co najmniej dwóch partnerów, którzy zgadzają się, co do profilu działalności. Warto, więc zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. Szczególnie, gdy rynek pracy jest tak niestabilny i nie potrafi zapewnić wszystkim potrzebującym należytej pomocy. Oczywiście warto zachować pewną dozę rozsądku oraz ograniczonego zaufania wobec wspólników.