Biznes – czy potrzebne pomoc biura rachunkowego

Biznes – czy potrzebne pomoc biura rachunkowego

Młody przedsiębiorca po założeniu firmy może zadawać sobie pytanie, czy tak naprawdę potrzebuje pomocy biura rachunkowego i czego od księgowych w nim zatrudnionych może oczekiwać, jaką pomoc otrzyma w prowadzeniu własnego biznesu? Pracownicy biur rachunkowych pomogą nam na wiele różnych sposobów i wyręczą w wielu sprawach związanych z kadrami, płacami i podatkami. Mogą na przykład zakładać i prowadzić akta osobowe i rozliczanie czasu pracy pracowników. Pomagają przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy bez naruszania prawa pracy, naliczają wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, rozliczają składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Pomagają w sporządzaniu deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników, jak również w sporządzaniu miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych. Biuro rachunkowe zajmie się także sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów, prowadzeniem wszelkich rozliczeń z ZUS. W razie potrzeby sporządzi dla naszej firmy wnioski kredytowe, czy profesjonalne analizy finansowe. Jeżeli chcemy dopiero otworzyć własny biznes, biuro rachunkowe może pomóc przy założeniu działalności, pełnić funkcję reprezentowania przed urzędami skarbowymi. Przygotuje dla nas budżety, biznesplany i wszelką inną dokumentację, a także ułatwi kontakty z urzędami państwowymi.