Bez BHP ani rusz!

Rozpoczynając jakąkolwiek działalność gospodarczą powinniśmy zdawać sobie sprawę z ważkości zapoznania się z zasadami BHP, czyli przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto pamiętać, że to nie tylko teoretyczne założenia, o których słuchamy na kolejnych szkoleniach, ale także bardzo istotne, fundamentalne wręcz zasady dla wielu działalności. I niech nie zmyli nas fakt, że pracujemy nie na wysokościach czy przy wyrębie lasów, a w biurze przed komputerem. Szkolenia BHP są równie istotne dla pracowników biurowych. Jako przedsiębiorcy powinniśmy jeszcze przed założeniem firmy zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy tak, by naszym potencjalnym pracownikom móc zapewnić środowisko pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Regulują one miedzy innymi także czas pracy przed komputerem, ale również sposoby zachowania w razie nieszczęśliwego wypadku lub pożaru. Przeprowadzenie szkoleń BHP jest również konieczne w świetle prawa. Pracownik poinformowany o potencjalnych zagrożeniach w miejscu pracy ma bowiem możliwość by jeszcze bardziej odpowiedzialnie wykonywać swoją pracę, pracodawca natomiast jest chroniony przed prawnymi konsekwencjami wynikającymi z możliwego zaniedbania, w razie braku aktualnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.