Banki oferują coraz szerszą pomoc dla firm

Banki oferują coraz szerszą pomoc dla firm

Banki w naszym kraju otrząsnęły się po niedawnym załamaniu jakie miało miejsce cztery lata temu w europejskim organizmie gospodarczym. Po wcześniejszym zaostrzeniu zasad przyznawania kredytów, nastąpiło w końcu poluzowanie dyscypliny i coraz wiesza walka o klienta. Przykładem jest oferta jednego z banków działających na naszym rynku w dziedzinie kredytów przeznaczonych dla firm i przedsiębiorstw. Otóż do kompletnego wachlarza kredytów, pożyczek, ubezpieczeń i wszelkich innych dostępnych przez tą instytucję usług, należy dodać usługę konsultingową. Oferta ta jest przeznaczona dla tych firm, które większość swojej produkcji wysyła zagranicę i chce zdobywać coraz aktywniej tamtejsze rynki zbytu. Konsulting ma pomóc po pierwsze w obraniu należytej taktyki w dążeniu do tego celu, a po drugie ma pomóc we wcześniejszym rozeznaniu interesującego nas rynku i ocenieniu czy interes jest w ogóle zyskowny. Dotychczas konsulting nie był często stosowany przy ekspansji polskich firm zagranicę, co było błędem. Oferta jaką posiada wspomniany bank może być nawet bezpłatną, jeżeli bank zaakceptuje nasz wniosek kredytowy, oparty na takiej analizie. Wcześniejsze doświadczenie firm z Zachodu pokazuje, że skorzystanie z usług konsultingowych może zwiększyć nasze szanse na rozwój na obcym rynku nawet pięciokrotnie. Im bardziej egzotyczny i odległy kraj naszego zainteresowania, tym bardziej konsulting jest potrzebny.