Analiza finansowa w firmie

W sprawdzeniu kondycji finansowej naszego przedsiębiorstwa najlepiej sprawdzi się analiza przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowane osoby oraz przy użyciu odpowiednich technik obliczeniowych. Nie ulega wątpliwości, że dwiema najważniejszymi pozycjami, na które się zwraca uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest poziom sprzedaży, a co za tym idzie osiągany przez przedsiębiorstwo zysk netto, a także utrzymywanie płynności finansowej. Przeprowadzenie w odpowiedni sposób analizy finansowej pozwoli nam na dokonanie prognoz dotyczących wyglądu naszych finansów w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Jeżeli będziemy świadomi, że ostatnie nasze decyzje inwestycyjne nie były trafione, da nam to szansę na niepopełnianie takich błędów w przyszłości. Teoretycznie o wynikach analizy finansowej przeprowadzonej w naszej firmie powinny się tylko dowiedzieć organy wewnętrzne przedsiębiorstwa, jednak w rzeczywistości o wyniki analizy tego rodzaju upominają się także zewnętrzne podmioty współpracujące z nami, na co dzień, czy też potrzebne nam przy dokonywaniu transakcji na rynku finansowym. Na przykład banki nieufnie podchodzą do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą bez wykonywanych regularnie analiz finansowych, właściwie nie wiadomo, w jakiej kondycji finansowej dane przedsiębiorstwo się zajmuje.