Analiza danych

Analiza danych

Analiza danych jest pojęciem złożonym i wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi analitycznych. Firmy zajmujące się zaawansowaną statystyką często również prowadzą działalność doradczą w zakresie budowy systemów analitycznych. Usługi konsultingowe mogą obejmować analizę zgromadzonych przez firmę klienta danych, budowę modeli analitycznych i wdrożenie ich do odpowiedniego oprogramowania. Usługi konsultingowe w zakresie analizy danych mogą również dotyczyć analizy oraz implementacji kompletnych systemów służących do analizy, zbierania i gromadzenia danych. Firmy konsultingowe proponują swoim klientom również projektowania szablonów analiz, które pozwolą na automatyczne generowanie zestawień oraz raportów. Integracja posiadanych już przez firmę klienta systemów pozwala na budowanie kompleksowych sieci, które wpierają podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców. Firmy konsultingowe mogą również przygotować specjalne interfejsy do systemów przeprowadzających analizę. Interfejsy te pozwalają na znaczne ułatwienie pracy pracowników obsługujących oprogramowanie. Również powszechne jest budowanie systemów do zarządzania treścią oraz zarządzanie relacjami z klientami. Doradztwo dotyczy również metod gromadzenia danych.