FMEA to medota służąca analizie przyczyn i skutków potencjalnych błędów. Głównym jej celem jest systematyczne identyfikowanie oraz zapobieganie wadom produktu lub procesu. Następnym punktem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka związanego z możliwymi błędami.FMEA dzieli się na dwa podstawowe etapy.Pierwszym etapem jest przygotowanie do badań, czyli kolejno: zdefiniowanie celu analizy, spisanie listy potencjalnych błędów, sporządzenie wykazu możliwych skutków tych wad, utworzenie listy przyczyn prawdopodobnych błędów/wad.Natomiast drugi etap to: jakościowa i ilościowa analiza możliwych wad oraz błędów, ocena ryzyka ich popełnienia, a następnie zaplanowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych, mających na celu uniknięcie błędów i wad wyrobu. Końcowym zadaniem jest stały nadzór oraz badanie skuteczności tych działań.
FMEA dzieli się także na dwa rodzaje analizy. Mowa tutaj o FMEA konstrukcji/wyrobu oraz o FMEA procesu.
Ponadto, główną zaletą tej metody jest łatwość jej stosowania oraz nieskomplikowany przebieg.